مطالب توسط مهدی مهماندوست

قوانین و شرایط استفاده از سرویس های ام پی کی هاست

قوانین قوانین و شرایط استفاده از سرویس های ام پی کی هاست قوانین مشترکین کلیه کاربران سرویسهای ام پی کی هاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای ام پی کی هاست، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس ام پی کی هاست می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر […]